Bilaga 4 till krisplan, 2010-05-26.

Så snart som möjligt

  1. Samla personalen och berörda studenter och informera om vad som inträffat. Bedöm och erbjud anställda och studenter i behov av hjälp/stöd sådana insatser. Dessa förmedlas genom Personalavdelningen eller Studenthälsan. Bedöm om personal eller studenter behöver särskilt stöd. Lyssna aktivt och var lyhörd för individers olika behov.
  2. Meddela växel att inkommande samtal till den avlidne skall hänvisas eller stäng av personens telefon för inkommande samtal.
  3. Se över arbetssituationen och bedöma vilka åtgärder som måste vidtagas i ett första skede för att verksamheten skall kunna fungera tillfredsställande.


Kommande dagar

Se aktuella punkter i bilaga 2–3 ovan.