Bilaga 3 till krisplan, 2010-05-26.

Besked att student avlidit ska lämnas till Sektionen för examen stipendier och systemförvaltning, Studentavdelningen, via telefon 08-16 3989 eller e-post ladok@su.se.

Om anhörig kontaktar Stockholms universitet med anledning av students dödsfall ska samtal/brev överlämnas till sektionens chef.

Sektionen för examen stipendier och systemförvaltning handlägger sedan ärendet enligt följande:

 • Verifierar uppgiften via folkbokföringen.
 • Markerar i Ladok att studenten är avliden.
 • Meddelar Ladoks kursadministratör vid berörd institution.
 • Meddelar SUB (för ev boklån) kundservicechef@sub.su.se.
 • Meddelar IT-avdelningen (med anledning av studentkonto) – Helpdesk,  helpdesk@it.su.se, 08-16 1999.
 • Meddelar VFU-sekretariatet, Utbildningshandläggare, VFU-sekretariatet, 
  08-1207 6771 eller 08-1207 6773.
 • Meddelar verksamhetschef för studentinflytande, personalansvarig samt verksamhetschef för medlemsservice vid studentkåren,
  08-674 6235 alt. 070-485 71 41 eller 08-674 6248 alt. 0760-19 50 05.