Informationstillfälle 1, den 23/10 kl 14.00 – 15.00 
Informationstillfälle 2, den 10/11 kl 13.00 – 14.00
Informationstillfälle 3, den 17/11 kl 13.00 – 14.00
Informationstillfälle 4, den 8/12 kl 13.00 – 14.00
Samtliga informationstillfällen äger rum i Aula Magna – Spelbomskan.
Anmälan sker till Benita Falenius, informationssäkerhetschef och projektledare för GDPR-projektet, benita.falenius@su.se