KLARA

KLARA - Stockholms universitets hanteringssystem för kemikalier

KLARA är ett användarvänligt hanteringssystem som förenklar och effektiviserar kemikaliehanteringen inom institutioner, avdelningar och forskargrupper.

Kontakt

KLARA utbildning och support

Telefon: 08-16 33 12
E-post: margaretha.akerholm@su.se