Den här sortens kränkningar och olaga hot är naturligtvis inte acceptabla.

Kontakta sektionen för säkerhet för att få hjälp och stöd med exempelvis polisanmälan, tfn 08-16 10 25 eller e-post: thomas.harberg@su.se. Du kan också göra en polisanmälan via inrapporteringssystemet Samir.

För övriga frågor går det även bra att kontakta Personalavdelningen.

Universitetets checklista vid hot via e-post och sociala medier

Datainspektionens tips och råd till den som blir kränkt och hotad på nätet

Polisens information om hur du ska gå till väga om du blivit utsatt för näthat