Samverkan

Eva Hell och Klas Udekwu tar prover för att kartlägga tunnelbanans mikroorganismer.

När i samverkansarbetet kan vi hjälpa dig?

Stockholms universitet bedriver samverkan med omvärlden på bred front, främst i kärnverksamheten. Vilket stöd och vilka stödfunktioner finns inom universitetsförvaltningen för utbildnings- och forskningssamverkan samt vid tillgängliggörande av universitetets samlade kunskaper?

Samverkansrapportens omslag

Kartläggning visar bredden på universitetets samverkan

Stockholms universitet samverkar i mycket hög grad med det omgivande samhället visar en kartläggning. Mycket handlar om samhällsutveckling – olika expertuppdrag och forskningskommunikation.

Kontakt

Samverkansstöd

Alumnverksamhet
E-post: alumn@su.se

Innovationsutveckling
E-post: innovation@su.se

Samarbetspartners
E-post:

Uppdragsutbildning
E-post: susa@su.se

Utbildnings- och forskningssamverkan
E-post: samverkansstod@su.se