Alumnverksamhet

Tidigare studenter är ett viktigt nätverk för olika samverkansaktiviteter, de är också betydelsefulla ambassadörer för universitetet. På Samverkansavdelningen finns en alumnkoordinator som stödjer institutionerna i deras alumnarbete, anordnar centrala alumnarrangemang och förvaltar universitetets centrala webbaserade alumnnätverk.
Kontakt: alumn@su.se 

Innovationsstöd

Innovationskontoret uppmuntrar och stödjer våra forskare, doktorander, anställda och studenter att omvandla idéer till framgångsrika produkter och tjänster på marknaden.

Kontakt: innovation@su.se

Utbildnings- och forskningssamverkan

Våra samverkanskoordinatorer underlättar och möjliggör samarbeten och kontakter mellan universitetets verksamheter och näringsliv, privata eller offentliga organisationer och kommuner. Koordinatorerna, som arbetar på Samverkansavdelningen, ger stöd och rådgivning till institutioner som vill samarbeta med företag och organisationer inom utbildning och forskning.
Kontakt: naringsliv@su.se

Samarbetspartners

Arbetet med partnerskap innebär att bygga och vårda långsiktiga samarbeten med kontakter utanför universitetet, exempelvis företag och organisationer, stiftelser och filantroper. Syftet med verksamheten är att öka vår samverkan inom både forskning och utbildning med det omgivande samhället, till nytta för båda parter. Alla partnerskap har uttryckligt stöd från den aktuella institutionen, fakulteten och områdets vicerektor.
Kontakt:

Uppdragsutbildning

Många av våra institutioner erbjuder fortbildning och kompetensutveckling i flera olika former och kan på uppdrag skräddarsy utbildningar för företag och organisationer. Sektionen för uppdragssamordning på Områdeskansliet för humanvetenskap är en resurs för hela universitet.
Kontakt: susa@su.se