Samverkan

Samverkansträdet. Illustration: Sektionen för kommunikation

Samverkan med omgivande samhälle

Vid Stockholms universitet är samverkan med omgivande samhälle indelat i tre huvudsakliga kategorier; forskningssamverkan, utbildningssamverkan och samverkan inom samhällsutveckling.

Samverkansrapportens omslag

Kartläggning visar bredden på universitetets samverkan

Mycket handlar om samhällsutveckling – forskningskommunikation och olika expertuppdrag.