Det nordiska universitetsadministratörssambarbetet, NUAS, har som mål att bidra till bättre fungerande universitet och stärka gemenskapen mellan de nordiska universitetsadministratörerna.

NUAS verksamhet styrs och planeras av universitetsdirektörerna i styrgruppen. Arbetet sker främst inom de olika planeringsgrupperna (för bland annat ekonomi, personal, kommunikation och internationalisering) som ordnar utbyte av erfarenheter, bygger nätverk och fortbildar.

Läs mer om NUAS på www.nuas.org.

Mer information: Inga Horndahl, Konferensservice, inga@konf.su.se (tidigare generalsekreterare i NUAS).