Foto: Anna-Karin Landin
Foto: Anna-Karin Landin

Ansvarar för:

Data- och systemvetenskap
Pedagogik och didaktik 
Specialpedagogiska
Barn- och ungdomsvetenskap
Stressforskningsinstitutet

Kontakt:

drougge@dsv.su.se

 

Vem kan vända sig till dig och med vilka frågor?

Lärare, forskare och studierektor vid institutionerna för Barn-och ungdomsvetenskap, Data-och systemvetenskap, Pedagogik och didaktik, Specialpedagogik, Psykologi, och Stressforskningsinstitutet kan vända sig till mig med frågor kring projekt som rör samverkan och samverkanscheckar. Detta kan till exempel vara tips för att söka medel via samverkanscheckarna, processen kring praktikplatser inom ramen för Korta Vägen eller kontaktperson till programmet där forskare får en mentor från näringslivet Mentor4Research..

Vad vill du bidra med som lokal samverkanskoordinator?

Från lokal nivå vill jag bidra med att det blir enklare att samverka och att vi som anställda vid SU har en robust struktur att luta oss mot när vi gör det. Rent konkret tänker jag mig att jag föreslår olika aktiviteter för de institutioner jag ansvarar för, ser hur respons och utfall blir av eventuellt genomförande samt återkopplar våra erfarenheter till ledningen centralt. Det skulle till exempel kunna vara på temat att hålla en workshop kring samverkan. På så sätt är jag en koppling mellan verksamhet och ledning så att vi utvecklar lösningar som möter verkliga behov som finns bland lärare och forskare.

Vad jobbar du med just nu?

Från några av de institutioner som jag agerar samverkanskoordinator för har intresset för samverkanscheckarna varit stort. Jag arbetar med att vara bollplank för dem som söker och samtidigt sprida syftet med denna satsning. I övrigt är jag fortsatt engagerad i vårt masterprogram för IT-projektledare som i år har studenter med utbildningsbakgrund från över 25 länder. Jag är också utlånad som lärare för andra året i rad till gymnasieskolan i vårt NOD-hus, Stockholm Science and Innovation School (SSIS), ett spännande samverkansprojekt för lärande och forskning där jag håller en kurs i organisation och ledarskap.

Läs mer om alla våra lokala samverkanskoordinatorer