Stockholm Summer School pågick i drygt en månad och lockade studenter från hela världen. Totalt erbjöds fem kurser; två från Stockholms universitet respektive KI, och en kurs genom KTH. Kurserna det gick att välja mellan var; Bioentrepreneurship, Future Energy Technology, Global Health, The Earth’s Climate and Climate Change och The Swedish Model.

Internationella studenter samtalar under en guided tur genom Stockholm
Internationella studenter samtalar under en guided tur genom Stockholm
 

 

Bakgrund och syfte

I och med införandet av studieavgifter har även Sveriges lärosäten hamnat på den internationella utbildningsmarknaden. Konkurrensen är hård och Sverige och Stockholm är inte ett självklart val för internationella studenter. Stockholm Summer School arrangerades därför som ett led i arbetet med internationalisering.

Syftet med Stockholm Summer School är att profilera Stockholm som internationell studiedestination och rekrytera fler internationella masterstudenter till Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet.

Chans att uppleva Stockholm

Stockholm Summer School är en chans för studenter att få uppleva Stockholm och Sverige i kombination med utbildning på högsta nivå. Kurserna ger en bra bild av de olika profiler de tre universiteten har, enligt prorektor Lena Gerholm som också lyfter fram att det är ett samarbete mellan tre av Sveriges ledande lärosäten.
– Det är slående att se hur starka vi är, på ett internationell plan, när vi samarbetar. Våra utbildningsmöjligheter passar ihop och de tre universiteten kompletterar varandra väl. Det här är ett bra första steg och skapar möjligheter för framtida samarbeten.

Brett program med sociala aktiviteter

Studenterna vid Stockholm Summer School erbjuds även studentboende samt att ta del av ett brett program med sociala aktiviteter.
– Studenterna får chansen att uppleva allt Stockholm har att erbjuda under sommaren, säger Lena Gerholm.

Ny chans nästa sommar

Stockholm Summer School är över för denna gång men redan nu börjar planeringen dra igång för nästa år. De kurser som Stockholms universitet kommer bidra med till Stockholm Summer School 2013 är:

  • The Swedish Model: The Making of a Welfare State in a Comparative and Historical Perspective,
  • Climate change throughout Earth's history, och
  • Course in astroparticle physics and cosmology.