• Berzelii Centre EXSELENT och samarbetet med AZ
  • Utbyte mellan socionomutbildning och socialtjänst
  • Ny kunskap om klädmode genom historien
  • IBM:s samarbete med Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Stockholm Centre for Commercial Law
  • Spider - Swedish Program for ICT in Developing Regions
  • Övningsskolor – högkvalitativ VFU för lärarstudenter
  • Svealands kustvattenvårdsförbund + Östersjöcentrum: Samverkan för renare vatten längs Svealands kust
  • Akademin för ekonomistyrning i staten i samarbete med Trafikverket
  • StartUp - Xbrane