Inspiration om samverkan

Hämta inspiration och ta del av erfarenheter från samverkan som har gjorts av andra.

Verktyg för samverkan

Med informationsblad, malldokument, checklistor och andra verktyg kan du enklare själv komma vidare i ditt samverkansarbete.

  • Verktyg för samverkan (ny artikel som samlar informationsblad, malldokument, checklistor och andra verktyg)
  • Avtalsmallar

Kompetensutveckling inom samverkan - utbildningar & rådgivning

Om du saknar kunskap inom något specifikt samverkansrelaterat område kan du exempelvis boka ett rådgivningsmöte med någon av våra experter. Du delta på någon av de samverkanskurser och -workshopar som vi erbjuder.

Kontakter & nätverk för samverkan

Att kontakter och nätverk är viktiga i många sammanhang är känt för de flesta, men det är inte alltid enkelt att själv hitta rätt rätt ingångar till olika nätverk. Stödfunktionerna hjälper gärna till med att försöka hitta relevanta kontakter för just din samverkan.

Finansiering av samverkan och innovation

Om din idé för samverkan eller innovation inte faller inom ramen för vad du får använda ordinarie utbildnings- eller forskningsfinansiering till finns det i vissa fall möjlighet att ansöka om riktat ekonomiskt stöd.

Samverkansfinansiering (ny artikel om samverkansfinansiering)

Lokaler & mötesplatser för samverkan

Om du är i behov av en lokal eller mötesplats för en samverkansaktivitet kan stödfunktionerna i vissa fall hjälpa dig att hitta en lokal som passar – oavsett om du behöver boka Aula Magna, mindre grupprum eller andra lokaler på campus.

  • Boka lokaler

Specialuppdrag & bemanning inom samverkan

Stödfunktionernas medarbetare kan i vissa sammanhang avsätta arbetstid för att arbeta med enskilda samarbeten eller aktiviteter. Exv. kan det röra sig om medieproduktion, bemanning av konferenssekretariat och kanslistöd.