Förvaltningschefen fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Det innebär att t.ex. ansvarig handläggare – föredragande – förbereder skriftliga underlag i ärendet att lämna in senast tisdagar kl. 13.00 för beslut torsdag samma vecka. Underlagen består av försättsblad med ev. bilagor, och dessa lämnas i en (1) originaluppsättning till förvaltningschefen i A-huset, Södra huset, plan 3. Försättsblad och ev. bilagor skickas även separat till e-postadressen fc@su.se för att ärendemeningen och beslutsformuleringen enkelt ska kunna fogas till beslutsprotokollet.

Ev. undantag från beslutsdatumet på grund av frånvaro framgår av kalendariet (se länk nedan).

Nedan hittar du mer detaljerade anvisningar med exempel, samt mallar för ex. försättsblad.

Frågor om förvaltningschefsbeslut kan ställas till Angelica Åberg, telefon 08-16 22 72.