• Jag har reservantagit sökande på NyA-webben. Hur lång tid tar det innan de finns i Ladok?

Det tar ungefär en timme.

 

 • Varför syns inga reserver i Ladok?

Det är bara antagna som förs över till Ladok. Reserverna hittar ni på NyA-webben och det är där ni gör all reservantagning.

 

 • NyA-webbsidan står bara och snurrar, vad ska jag göra?

Prova att byta webbläsare. Om det ändå inte fungerar, kontakta antagningen.

 

 • Studenterna lämnar återbud för kurser som redan har börjat, går det hindra?

Under ”Antagningstal och sen anmälan” går det  i kolumnen ”Återbud tillåtet före” att ange hur länge det ska vara möjligt att lämna återbud via antagning.se  Dock är viktigt att låta möjligheten att lämna återbud på sökandewebben vara öppen fram till kursstart och minst tills dess att reservantagningen har har avslutats.

 

 • Hur kan vi informera reserver om att reservantagningen har startat respektive avslutats?

Det finns en funktion på NyA-webben, där ni kan ange datum för när reservantagningen tidigast startar och när reservantagningen avslutas. Funktionen finns både under ”Antagna/Reserver” (och där under fliken Reserver) och ”Antagningstal och sen anmälan”. Det går att ändra datum under tiden.

 

 • Vi har antagna som inte webbregistrerat sig på kursen. Hur kan vi ta reda på vilka de är för att kunna kalla reserver?

Ni söker ut förväntade deltagare på utbildningen. För kurser gör man det i funktion UT39 i Ladok och för program är det funktion UT49 i Ladok:

 1. Sök ut förväntade deltagare
 2. Skapa datafil (se lathund nedan för hur ni ni öppnar txt-filer i Excel)
 3. Redigera listan så att ENDAST de som har REG blank eller N är de man importerar till NyA-webben (återbud-flera funktionen – hantera flera)  
 4. Lägg in återbud på NyA-webben, gärna med en kommentar t.ex. ”Webbregistrering saknas”, så skickas det automatiskt tillbaka till Ladok och personen får då återbud även i Ladok

Observera att det är viktigt att man gör detta annars kommer antagningarna att ligga kvar i Ladok. Detta måste/bör göras innan man påbörjar sin reservantagning på NyA-webben.

 Lathund- öppna txt-fil i Excel (287 Kb)

 Lathund för masshantering av icke-registrerade (420 Kb)

 

 • Om det finns antagna med villkor, var tar jag bort villkoret? På NyA-webben eller i Ladok?

Du tar bort villkoret i Ladok. Det är ingen ändring där.

 

 • Vi försöker att anta reserver och även lägga in återbud, men det går inte. Vad kan det bero på?

Det kan bero på att dessa inte först har flyttats upp till ”arbetsytan”. Börja med att ”föreslå” x antal reserver för att sedan flytta upp dem till arbetsytan. Det är först där ni kan välja anta/återbud/uteblev för respektive sökande i rullistan.

 

 • Vi får inga mejl om nytillkomna i efterantagningen, hur ska vi hitta dessa?

Endast mejl ut om nytillkomna antagna skickas ut, inte om de som reservplacerats i efterantagningen. Därför är det viktigt att ni bevakar detta själva. Ni hittar reservplacerade under ”Antagna och reserver” på NyA-webben. Om ni har problem att få fram dessa, vänligen kontakta Antagningen.

 

 • Vilken mejladress används för mejlen som kommer om återbud?

Återbudsmejlen skickas till mejladress som är angiven i LPW för tidigt avbrott. Om ni önskar ändra mejladress, kontakta Ladok.

 

 • Vilken mejladress används för mejlen som kommer om efterantagna?

Mejl över efterantagna skickas till den mejladress ni själva angivit på NyA-webben.