• Återbud ska i första hand läggas in av den sökande. För att universitetet ska lägga in ett återbud, ska det komma skriftligt via mejl. Mejladressen ska vara samma som är registrerad i NyA. En tjänsteanteckning ska skrivas på NyA-webben.
  • Om sökande inte webbregistrerar sig i tid eller uteblir från upprop eller liknande, ska detta läggas in som ett återbud så att platser frigörs. Sökande som inte uppfyller villkor för behörigheten ska också strykas.
  • Sökande som ångrar sitt återbud får återanmäla sig.
  • Om en sökande som redan är registrerad lämnar återbud via sökandewebben, ska ett avbrott läggas in i Ladok.
  • Antagna med studieavgiftsvillkor förlorar sin plats om betalning inte inkommit senast sista betalningsdag.

 

Återbudsmeddelanden

 

Återbud - tre olika varianter:

  • Återbud från NyA som läggs in i Ladok - information, åtgärd krävs bara om ni vill kalla en reserv.  Exempel på innehållet i mailen: "Återbud från NyA för XXXXXXXXX på programtillfället 20380 termin V16 är nu inlagt"

 

  • Återbud från NyA där antagning saknas i Ladok eller avbrott finns - information, ingen åtgärd krävs från er sida, om man inte vill undersöka varför det inte finns någon antagning i Ladok. Exempel på innehållet i mailen: "Återbud från NyA för XXXXXXXXXX på programtillfället 80300 termin V16 där programantagning saknas”

 

  • Återbud från NyA där utbildning redan påbörjats i Ladok – här måste ni lägga in ett avbrott (tidigt avbrott om det är inom tre veckor från kursstart) i Ladok och titta på om någon reserv ska kallas i NyA.  Exempel på innehållet i mailen: ” Återbud från Nya för XXXXXXXXXX på kurstillfället AAAAA termin V16 där kursen redan är påbörjad”