"Det akademiska värdet av mobilitet" resulterade i flera förslag till åtgärder för att öka den utgående studentmobiliteten. Några av förslagen testades som pilotprojekt vid tre olika lärosäten. Ett av dessa pilotlärosäten, Örebro universitet, gästar oss och berättar hur det har gått med projektet Proaktiv studievägledning.

Syftet är att bidra till att öka andelen utresande studenter från Sverige. För att uppnå detta mål fördjupar och utvidgar projektet testerna, med fokus på att tydliggöra vilken roll utlandsstudier kan fylla i att uppnå olika utbildningars mål.

Det pågående projektet har främst två fokusområden; reguljär studievägledning samt integrering av lärandemål som gäller internationalisering i kurs- och utbildningsplaner.  

Anmälan gör du här senast den 4 december

Välkomna!

Marie Nordström marie.nordstrom@su.se

Jonas Medin jonas.medin@su.se