Snabbguide

Med denna snabbguide kan du checka av att du till största delen följer visuell identitet.

Bilder

Använd bilder från Mediabanken eller följ de anvisningar som finns. 

Format och grid

Ett rutmönster som hjälper vid tryckt formgivning. Det finns InDesignmallar i Mediabanken. Vi använder A-formaten. Alltid avsändarinformation med logotyp på trycksaker- följ riktlinjerna.

Färgpalett

Använd huvudsakligen SU-blått. Placera ytterst sparsamt två profilfärger mot varandra. Aldrig orange på blått.

Grafisk hierarki

Följ uppställningar för namn på institutioner/centra/avdelningar.

Grafiska element

Används utfallande och aldrig tillsammans. Kronorna används mycket sparsmakat och bara när myndigheten Stockholms universitet är avsändare.

Logotyp

Används alltid när universitetet är avsändare. Dela aldrig upp symbol och ordmärke. Använd huvudsakligen vår blå logotyp. Använd rätt storlek.

Samprofilering

Kontrollera riktlinjerna vid samprofilering. Ta först reda på vilken typ av samarbete det är frågan om.

Tabeller och diagram

Följ färgrekommendationerna.

Tonalitet och språk

Även språket är den del av vår identitet. Är du skrivande läs igenom detta kapitel. Här finns profiltexter.

Typsnitt

Kommunikatörer med kontinuerligt behov av formgivning av extern kommunikation får installera typsnitt avsett för detta. Övriga använder typsnitt för digital vardagskommunikation. Vänsterställ text och följ typsnittstabellen.

Beställ affischen!

Beställ affischen ”Vår visuella identitet” och använd den som översikt, se högerspalten.

Läs mer om visuell identitet