Bilder och bildspråket ska addera något ytterligare – bilden av ett modernt och aktivt universitet i huvudstaden. Bildspråket sammanfattas i ett bildkoncept ”Stockholms universitet i stadens vardag” som kopplar till universitetets löfte. Se vidare i Kommunikationsplattformen i Regelboken.

Bildkonceptet ska återspegla att Stockholms universitet är en naturlig och integrerad aktör i samhället. Stockholms universitet är en del av huvudstadens erbjudande och huvudstaden är en del av Stockholms universitets erbjudande. Konceptet skildras i äkta miljöer från universitetsområdet, dess olika delområden och staden.