Våra riktlinjer och bilder är kanaloberoende det vill säga kan tillämpas och användas för digitala och tryckta medier. Bilderna ska tillåtas utrymme och inte beskäras i onödan eller ha konkurrens av grafiska element (elden eller olivkvisten). Motiven behöver inte vara ”politiskt korrekta” men får gärna förstärka bilden av mångfald när det gäller ålder, kön, etnicitet, religion etcetera.

På grund av webbens begränsning för bildytor och bildkvalitet på skärm är bilder med ett fokus att föredra, bilder som t ex visar en detalj eller ett nära porträtt. Bilder med flera fokus, som öppna vyer och stora grupper, kan användas om resultatet inte upplevs som otydligt på skärm. Läs mer under avsnitten Bildmanér och Bildkategorier.