Upphovsrätt/copyright

Upphovsrättslagen reglerar skapande upphovsmäns rättigheter för hur deras konstnärliga och litterära verk får användas. Internationellt används oftast termen copyright för upphovsrättsligt skydd. Bildrättigheterna tillkommer primärt fotografen/illustratören men får användas enligt de avtal som Stockholms universitet har träffat angående hur och när bilden kan användas i tryckta och/eller digitala kanaler.

För publicering av fotograferade konstverk på universitetsområdet ansöker du om rättigheter via BUS. Blanketter och prislistor på BUS hemsida: http://www.bildupphovsratt.se/licenser

Upphovsrätt för anställda på Stockholms universitet

För administrativ och teknisk personal som är anställda vid Stockholms universitet gäller huvudregeln, d.v.s. att om du som anställd tar en bild (eller på annat sätt skapar något som kan skyddas upphovsrättsligt) som en del av ditt arbete, så tillhör upphovsrätten arbetsgivaren, det vill säga universitetet.
För forskande och undervisande personal gäller det så kallade lärarundantaget, d.v.s. upphovsrätten tillhör dessa kategorier själva.
Läs mer om upphovsrätt

Bildbyline

Fotograf/illustratör har rätt att bli namngiven i samband med att bilden visas. I tryckt media kan detta ske i direkt anslutning till bilden, i en kolofon eller på annat sätt i anslutning till bilden. På webben läggs fotografens/illustratörens namn i alt-texten och gärna i bildtexten. I rörlig bild läggs detta i eftertexten.

Medgivanden

Om personer på bilder och i filmer är igenkänningsbara skall fotografen inhämta medgivande så att dessa kan användas i Stockholms universitets kommunikation. Det är alltid universitetets medgivandeblanketter som ska användas och dessa får ej ändras. Observera att du använder de senaste blanketterna från juli 2014. De tidigare medgivandeblanketterna medgav ej publicering i kanaler som inte ägdes av Stockholms universitet, såsom sociala medier. Bilder tagna innan augusti 2014 med identifierbara personer får därför ej användas i sociala medier. I mediabanken är dessa bilder märkta.
Läs mer om märkning av bilderna
Medgivandeblanketter

Copyrightmeddelanden för bilder i mediabanken (sedan 1/7 2014)

Nedan följer de olika copyrigtmeddelanden som bilder i Mediabanken är knutna till.
Märkning av bilder i mappen:

 1. Alla kanaler (alla nya bilder fr.o.m. juli 2014)
  Upphovsrättsligt skyddad bild. Fri användning i Stockholms universitets tryckta och digitala kanaler eller där universitetet är avsändare. För utökad användning kontakta Kommunikationsavdelningen.
 2. Alla kanaler (bilder som ej får användas i sociala medier)
  Upphovsrättsligt skyddad bild. Fri användning i Stockholms universitets tryckta och digitala kanaler där universitetet är avsändare. Ej publicering i sociala medier.
  För utökad användning kontakta Kommunikationsavdelningen.
 3. Digitala kanaler (alla nya bilder fr.o.m. juli 2014)
  Upphovsrättsligt skyddad bild. Fri användning i Stockholms universitets digitala kanaler eller där universitetet är avsändare. För utökad användning kontakta Kommunikationsavdelningen.
 4. Digitala kanaler (bilder som ej får användas i sociala medier)
  Upphovsrättsligt skyddad bild. Fri användning i Stockholms universitets digitala kanaler där universitetet är avsändare. Ej publicering i sociala medier.För utökad användning kontakta Kommunikationsavdelningen.
 5. Lärarutbildningarna (bilder som ej får användas i sociala medier
  Upphovsrättsligt skyddad bild endast avsedd för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet i tryckta och digitala kanaler där universitetet är avsändare. Ej publicering i sociala medier. För utökad användning kontakta Kommunikationsavdelningen.
 6. Pressbilder
  Upphovsrättsligt skyddad bild. Fri användning av media i anslutning till nyhetsartikel eller inslag med koppling till Stockholms universitet. För annan användning, vänligen kontakta presstjänsten. Vid publicering, ange ”Foto: Fotografnamn xxx/ Stockholms universitet”.