Logotypens färg är i sitt grundutförande Stockholms universitetsblå. Typsnittet i ordbilden heter PMN Caecilia, ett kraftigt men ändå humanistiskt typsnitt, som kopplar ihop mänsklig kulturell aktivitet med en vetenskapligt konstruerad bokstavsform.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkets historia

Märket tecknades ursprungligen av hovgrafikern Karl-Erik Forsberg (1914-1995) i samband med att Stockholms högskola blev statligt universitet 1960. Märket består av en fackla omlindad av en olivkvist i kombination med tre kronorna och en sigillomskrift. Inspirationen till utförandet fick Karl-Erik Forsberg av en plafondmålning i Spökslottet på Drottninggatan i Stockholm. Målningen symboliserar kunskapen och på den finns bland annat gudinnan Pallas Athena som håller i en fackla omlindad av en olivkvist. De tre kronorna har Karl-Erik Forsberg adderat, de finns med redan i Magnus Erikssons sköld som en symbol för riket Sverige. I universitetets märke illustrerar kronorna det statliga huvudmannaskapet. Så här säger Karl-Erik Forsberg själv om märket i en intervju från 1994:

- När väl de symboler som skulle ingå i märket bestämts återstod det för mig att teckna emblemet heraldiskt. Märket innehåller flera enheter som tillsammans skapar jämvikt. Båda sidor väger lika. Det finns inget som vinglar snett. Märket bär inte tillfällighetens prägel och är inte bundet till någon speciell tid. Formmässigt knyter det möjligen närmast an till det sena 1700-talet.

Märket har under åren modifierats i omgångar. Under 2007 har det tecknats om för att komma närmare Karl-Erik Forsbergs original och för att bättre möta dagens digitala krav.

Märket är registrerat hos Patent- och Registreringsverket.