En del av vår identitet är hur vi uttrycker oss språkligt. Är vi  samstämmiga även här,  ger det en konsekvent och levande bild av Stockholms universitet och vi blir tydliga i det kommunikativa bruset.