Varje sida ska kunna stå för sig själv. Oavsett var på webbplatsen en besökare kommer in så ska han eller hon kunna förstå sammanhanget. Förutsätt inte att besökaren har kommit till sidan via en bestämd sidordning, de flesta kommer in via en sökmotorsökning (googlar in). Om en sida är en del av ett längre sammanhang måste detta framgå tydigt i form av hänvisningar och länkar.

Här är våra råd för att nå fler läsare och hjälpa dem att lättare förstå och ta till sig din text.

Förstå begränsningarna

Som skribent är din roll att hjälpa läsarna att förstå texten. Det kan vara svårt på webben därför att:

 • Skärmytan är begränsad och du vet inte i förväg hur läsarens skärm ser ut; det kan vara svårt att snabbt få en överblick.
 • På webbplatsen blandas texten med annat innehåll som kan störa, exempelvis länkar och omgivande grafik.
 • Det är mer ansträngande för ögonen att läsa på typiska ljusstarka datorskämar än i tidningar och böcker. Detta gör att många människor skummar texter snarare än läser dem från början till slut.
 • Läsaren har kommit till sidan
  - direkt från en sökmotor,
  - via en länk från en annan webbplats,
  - eller via navigeringen från din egen webbplats
  och behöver en stund på sig att finna sig tillrätta i den nya sidan.
 • Färger, teckenstorlek och typsnitt varieras ganska mycket på en webbplats, och framför allt i jämförelse med andra webbplatser som en läsare kanske är van vid och föredrar.

Dessa begränsningar (och möjligheter) betyder att du behöver lägga mer tid på en digital text.

Rubriker som berättar allt

Rubriken är dörren till din text och du måste se till att läsaren hittar den och förstår den. För att göra rubriken så användbar som möjligt bör du sträva efter att summera texten så bra som möjligt. Ju mindre läsaren behöver läsa för att förstå andemeningen av texten desto mer tacksam är hon.

Hjärnan vill ha roligt och Ta initiativet! är exempel på rubriker där det är svårt att i förväg förstå vad texterna handlar om. De kan för en skribent kännas lockande, men när de står för sig själva — vilket de ofta gör i till exempel sökresultat och sociala medier — så blir det svårt som läsare att avgöra om man faktiskt ska klicka på den rubriken.

I det här fallet skulle det vara lämpligare att skriva dessa rubriker:

 • "Hjärnans förmåga att återfå och bibehålla funktioner"
 • "Hur du skapar goda relationer till din chef"

På webben funkar det inte alls lika bra med korta, fyndiga rubriker. Kostnaden för utrymme är också i princip obefintlig och du har all anledning att hjälpa läsaren att snabbt förstå vad en text egentligen handlar om.

Dina tydliga rubriker hjälper oss att leva upp till webbplatsens löfte om att ge bra service.

Strukturera så att läsaren slipper läsa

Som du börjar ana vill vi nästan att läsaren inte ska behöva läsa. Hon ska egentligen behöva läsa så lite som möjligt för att förstå textens budskap. Det leder oss till nästa råd, att se till att texten:

 • är uppdelad i flera stycken där varje stycke avslutas med blankrad (gärna ca 2-3 meningar per stycke) och
 • har många mellanrubriker (sträva efter en mellanrubrik efter varannat eller var tredje stycke, eller varva också  med en punktlista).

En bra, luftig struktur med mellanrubriker hjälper läsaren att lära känna texten och skumma texten innan hon läser den från start till slut. Hon kan då lättare avgöra om det är värt att faktiskt läsa texten, och om den eventuella frågeställningen som hon har besvaras av texten.

Samma regel gäller också för mellanrubriker som för rubriker, de måste ge en bra sammanfattning av textens efterföljande stycken.


Journalistens inverterade pyramid

Den inverterade pyramiden är en metafor som används inom journalistkåren för att illustrera hur man bör placera den viktigaste informationen först. Du kan läsa mer om den inverterade pyramiden på wikipedia.org.

Enligt modellen så ska frågorna vem, när, var, vad och hur presenteras så tidigt som möjligt — helst i ingressen. Efter detta kommer de viktiga detaljerna i texten och sist presenteras bakgrundsinformation och mer generell information.

Det här formatet är högt värderat, och fungerar bra på webben, eftersom läsaren kan lämna texten när som helst och ändå ha förstått den, må vara utan detaljerna. Det gör det också lättare för läsaren att snabbt avgöra om det är värt att läsa vidare och få mer detaljer.
 

Punktlistor är lättare att läsa

 Kommaseparerade listor är också svåra att överblicka på skärmen och du bör, när det är möjligt, presentera innehåll i tydliga punktlistor. Punktlistor drar också uppmärksamhet till sig när läsaren skummar och kan säkerställa att viktig information blir läst.

Jämför: “Din webbplats blir lätt att hitta, användarvänlig, lätt att förstå, synlig i sökmotorer, tillgänglig och kvalitetssäkrad enligt standarder” med:

Din webbplats blir

 • lätt att hitta
 • användarvänlig
 • lätt att förstå
 • synlig i sökmotorer
 • tillgänglig
 • kvalitetssäkrad enligt standarder

Länka rätt med förklarande länkar

Dina textlänkar är en hjälp för läsaren att hitta mer innehåll som kan vara till inspiration eller hjälp. Det är oerhört viktigt att länkarna förklarar vart de leder, så att de kan ge det stöd åt läsaren som vi eftersträvar.

Det finns en tumregel: om sidan du länkar till har en rubrik använd den som text för din länk. Då kan användaren sedan känna sig trygg med att hon hamnat rätt och det återger sidans ämne. Det finns förstås en risk att sidans rubrik inte alltid räcker till för att förklara innehållet; då är det helt rätt att komplettera din länktext.

Exempelvis:

Länkarna kan stå för sig själva

När vi är tydliga i länksättningen blir det också lättare för synskadade som använder skärmläsare, och även de som skummar texterna, att plocka ut och förstå länkarna utan att behöva läsa det kringliggande innehållet.

Länkar av typen “Läs mer” eller “Klicka här” används i princip aldrig i redaktionella sammanhang eftersom det är intetsägande.

Länkar till dokument

När du länkar till dokument ska du ange vilken typ av dokument det handlar om samt dokumentets storlek i kilobyte, enligt:

Länkar till externa webbplatser

När en länk går till en annan webbplats bör du indikera det, och gärna i själva länktexten mot slutet, exempelvis:

OBS! Länkar till externa webbplatser dvs webbplatser utanför organisationen (myndigheten) Stockholms universitet ska alltid öppnas i nytt fönster.

Några ord om bilder och så kallade ALT-texter

En bild som används i samband med texten ska i första hand vara ett stöd för förståelse av texten. Det finns dock två primära bildtyper: utfyllnadsbilder som lättar upp sidan (ofta leende personer som inte har någon direkt koppling till texten), och så de bilder som kanske innehåller diagram, kartor eller skisser som ger läsförståelse.

ALT-texter är enkelt uttryckt ett sätt att beskriva bilden i text. I första hand görs detta för de som inte kan se bilden och får texten uppläst. I andra hand görs det för sökmotorer som då i sin tur kan hjälpa människor som söker den typ av bild som publiceras.

ALT-texter får vara tomma

När det gäller utfyllnadsbilder där textförståelsen är helt oberoende av bilden är det okej att lämna ALT-texten tom. Man stör då inte läsflödet med onödig information, för de som får texten uppläst.

Teknisk not: Ur ett teknisk perspektiv måste det finnas ett ALT-attribut, men det uttrycks i koden som ALT=”” vilket indikerar att det är ett medvetet val som gör att attributet saknas.

Om det dock till exempel är ett fotografi på en person som nämns i texten, är det lämpligt att länktexten anger namnet på den personen, kanske kompletterat med personens titel eller arbetsplats, om det är relevant för texten. Det hjälper också sidans värde i sökmotorer, eftersom det ger en ytterligare indikation om att det finns uttömmande information om det som både texten och bilden porträtterar.

Bonustips: Något som också påverkar värdet för sökmotorerna är namnet på bildens fil. Om filnamnet är kare_bremer.jpg så ökar det värdet för sökningar på Kåre Bremer på ett sätt som filnamnet kb002.jpg förstås inte gör.

Komplicerade bilder

En ALT-text kan inte vara hur lång som helst, och när det handlar om diagram och mer avancerade skisser finns det förmodligen inte utrymme att beskriva bilden i en ALT-text.

I de fall bilderna är mer avancerade så måste man göra en bedömning om texten i sig förklarar allt det som finns i bilden, vilket bör eftersträvas. Bilden ska då ses som ett komplement för förståelse — bilden hjälper de som lättare kan tänka i bilder, men budskapet kan också utläsas i sin helhet även i texten.

Om bilden inte alls går att förklara i texten, överväg att länka till en separat sida med utförligare information. Det är på samma sätt som video och ljudfiler också bör ha textalternativ.

Sökmotorn är din bästa vän

 När du skriver texter måste du tänka på att texten måste kunna hittas av en person som är intresserad av ämnet och söker i en sökmotor, exempelvis Google. Några av dina viktigaste verktyg är nyckelord, rubriker och länkar.

Nyckelord och sökbegrepp

En förståelse för hur din målgrupp söker efter ditt innehåll är centralt för att lyckas med sökmotoroptimering. De begrepp, meningar eller frågor som de skriver in i en sökmotor måste på något sätt återfinnas i din text för att det ska bli en matchning.

Om du till exempel bara skriver om “sjukhusfysikerprogrammet” eller “sjukhusfysikerutbildningen” så hittas du inte lika lätt om den som söker bara skriver “läsa till sjukhusfysiker”.

På samma sätt, om du bara har sidor som handlar om “studievägledning” hittas du inte lika lätt av någon som söker på “hjälp med att söka rätt utbildning på universitetet”.

Rätt rubriker

När det är klart vilka nyckelord och begrepp du vill använda dig av så gäller det att så långt det är möjligt använda dessa i sidans rubriker. När nyckelorden används i rubriker så signalerar det till sökmotorerna att det är ett viktigt ämne för sidan. Sträva dock efter att begränsa antalet varianter av sökbegrepp per sida till tre eller färre.

Varje variant av sökbegrepp kan upprepas flera gånger, men det viktigaste är att inte störa läsflödet. Läsvänligheten kommer i första rummet och prioriteras alltid före ständig upprepning av nyckelord.

I sammanhanget så är det också värt att tänka på att dina värdeord i sökbegreppen gärna får hamna så långt till vänster som möjligt i rubrikerna eftersom de första orden generellt värderas högre än de sista orden. Till exempel så är det viktigare att inleda med sjukhusfysiker snarare än Stockholms universitet.

Det finns nu tre rubriker att tänka på:

 • TITLE - det här är en rubrik som ofta glöms bort, och du som skribent påverkar oftast inte den enskilt, men den är värd att känna till. Det är den rubrik som står i webbläsardelens menyrad, eller i fliken på moderna webbläsare. Det är den rubriken som läses först av skärmläsare (för synskadade) och läses av Google för att sätta sökresultatets rubrik. Flera moderna webbpubliceringssystem särskiljer inte denna från din huvudrubrik men den står först i sidans kod och heter alltså TITLE.
 • Huvudrubrik - det här är den rubrik som står överst som inledning till din text. Det är oftast den rubrik du arbetar mest med och som ger en stark indikation om vad texten handlar om.
 • Mellanrubrik (flera nivåer) - mellanrubrikerna är hierarkiskt av mindre värde än huvudrubriken men spelar fortfarande roll för sidans värde hos sökmotorer. Där det är relevant, används de utvalds sökbegreppen.

Det är avgörande att rätt rubriknivåer används när sidan skapas. De olika nivåerna på rubrikerna anges på ett särskilt sätt i koden och gör man fel så förstår inte sökmotorerna att det är en rubrik. Du som använder Polopoly för att publicera får detta rätt per automatik.

Länkar ut och in

När du länkar till andra sidor på webbplatsen så har du möjlighet att ange sökbegrepp även i dessa länktexter. Tänk på att länktexterna fortfarande måste vara relevanta och gärna komplettera rubriken på sidan som de leder till.

Något som verkligen ger stort värde när det gäller sökmotorer är förstås att andra webbplatser länkar till din text (och helst med rätt sökbegrepp), eftersom det talar om för sökmotorerna att andra, förhoppningsvis oberoende, människor gillar texten.

För att lyckas med många inlänkar, som det kallas, har du förstås på dig att skriva riktigt bra texter som får uppmärksamhet och spridning. Tipsen på den här sidan ger dig förhoppningsvis en skjuts i rätt riktning. Lycka till!

E-delegationens riktlinjer för dig som skriver texter

Det som tidigare kallades 24-timmarsvägledningen har nu vidareutvecklats och ges ut av E-delegationen under namnet Vägledning för webbutveckling. Den nya webbplatsen hittar du på webbriktlinjer.se.

Där kan du läsa mer om hur du kan hjälpa webbplatsens besökare att hitta, förstå och använda innehållet.

Polopoly, universitetets publiceringsverktyg, gör detta åt dig

Mallarna i Polopoly underlättar för att din webbplats ska vara välstrukturerad, lättöverskådlig och tillgodose tillgänglighetskrav och sökmotoroptimering.
Under fliken "Webb" i Manualen för visuell identitet hittar du anvisningar för avsändare, webbfärger, typsnitt och hur du ska arbeta med din webbplats.
I Polopolymanualen hittar du information om hur du ska arbeta i Polopoly vad gäller detta.