Innehållet, vad vi väljer att kommunicera styrs av våra huvudbudskap och specifikt informationstillfälle. Men det handlar även om hur vi kommunicerar det. Det är viktigt att vi använder en tonalitet som är samstämmigt oavsett kanal. En tonalitet som förstärker vårt löfte. De nyckelbegrepp som beskriver vår tonalitet är trovärdig, tydlig och engagerande.