Vid samprofilering används en text under e-postsignaturen. För att använda signaturen, kopierar du in den i ditt mailprogram och ändrar till dina uppgifter.

Nedan formateringshänvisningar:

Namn och Stockholms universitet: Verdana fet, 8 pkt
Övrigt: Verdana 8 pkt
Färg: Mörkblått
Linje: Mörkblå linje före och efter signatur

____________________________________

Namn Efternamn
Titel

Enhet eller avdelning
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
(Besöksadress: valfri)
Tel: 08-00 00 00
(Fax: valfri)
Mobil: 000-000 00 00
(E-post: valfri)

www.su.se eller institutions/centrums/enhets webbadress

(Vid samarbete: Ett samarbete mellan namn och namn)
____________________________________

 

____________________________________

Name Surname
Title

Stockholm University
SE-106 91 Stockholm, Sweden
Visiting address:
Phone: + 46 (0)8 000 000
(Fax)
Mobile: +46 (0)70 000 0000
(E-mail)

www.su.se or institution’s/centre’s/unit’s web address

(A cooperation between name and name)
____________________________________