De flesta InDesignmallar finns i Mediabanken eller på annan plats (läs under resp mall). För att få information om nerladdning av övriga mallar ställer du din fråga till Kommunikationsavdelningen via funktionsadressen visuellidentitet@su.se.

Eftersom gridsystemet är nytt för Stockholms universitet finns inte grid i de gamla InDesignallarna för trycksaker utan endast i gridmallarna.

I hjälpen till höger kan du läsa mer om de vanligaste pappersformaten. Universitetet använder även S5-formatet som är 165mm x 242 mm.

Bildexempel utifrån några av våra InDesignmallar finns under Tryck > Trycksaker.

Platsannons

Mall i InDesign. Finns även i produktionsverktyget.
Format 126x90, 140x105, 90x117 mm

Omslag forskningsrapport

Mall i InDesign.
Format S5 och A4
Finns även hos upphandlade tryckerier

Omslag doktorsavhandling

Mall i InDesign.
Format S5 och A4
Finns även hos upphandlade tryckerier 

Inlaga doktorsavhandling

Mall i Word. Inlaga (frivillig) finns att ladda ner på Universitetsbibliotekets webb.

Omslag Licentiatuppsats

Mall i InDesign.
Format S5

Omslag Verksamhetsplan

Mall i InDesign.
Format 210x230, 210x297

Poster/affisch

Mall i InDesign. Finns även i produktionsverktyget.
Format A1

Vykort

Mall i InDesign. Finns även i produktionsverktyget.
Format 148,5 x 105 mm

Informationsbrev

Mall i InDesign. Finns även i produktionsverktyget.
Format A4

Kontorstryck

Mall i InDesign. En del mallar för kontorstryck finns även i produktionsverktyget.
Visitkort, brevpapper, korrkort, etikett.
Mallar finns att ladda ner i mediabanken samt kan beställas via visuellidentitet@su.se
Kuvert finns hos SU-butiken eller beställs från E-print.

Diplom, examensbevis

Mall i InDesign. Finns även i produktionsverktyget.
Format A4

Konferensmappar

Mall i InDesign.
Färdiga finns att beställa från SU-butiken.

Rollup

Mallar i InDesign i fyra olika utföranden. Mallar och beskrivande pdfer finns i Mediabanken. Beställs/ köps i SU butiken.

  • Bild + avsändare + budskap
  • Bild + generell + budskap
  • Grafiskt element + avsändare + budskap
  • Grafiskt element + logga + generell