Word

I Word finns en multimall för brev, beslut, PM och protokoll samt faxmall och en separat ledningsmall.

PowerPoint

I PowerPoint finns fyra mallar för skärm - och OH-presentationer. Det finns en generell mall på svenska respektive engelska, samt en för forsknings-presentationer på svenska respektive engelska.

Mallar och instruktioner

Mallar och instruktioner finns i Mediabanken.

Mallarna måste placeras i rätt mapp i din dator för att fungera. Läs därför instruktionerna noga innan installation.
 

Exempel

Worddokument

 
Exempel på worddokument
 
 

 

 
Exempel på worddokkument
 
 

Fax

 
Exempel på fax
 
 

PowerPointpresentation

 
Exempel på PowerPointpresentation