Webbpublicering

Mallar finns framtagna i Photoshop för marknadsföringsytor och puffar för webben. Du kan även använda det webbaserade produktionsverktyget.
Mediabank och produktionsverktyg: su.se/visuellidentitet/verktyg
Mer om marknadsföringsytor och puffar

Mall Format Avsedd för

Marknadsföringselement

   
Text på bild 468 x 280 px Löpsedel på Startsida A och B
Text på bild 505 x 280 px Löpsedel på Avdelnings- och Ingångssida
Text på bild 491 x 280 px Toppyta på Startsida B
Text på bild 527 x 280 px Toppyta på Ingångssida
Text på bild 728 x 280 px Toppyta på Startsida A
Dekorelement i eld 527 x 280 px  Toppyta på Ingångssida Utbildning
Dekorelement i vatten 527 x 280 px Toppyta på Ingångssida Forskning
Dekorelement i himmel 527 x 280 px Toppyta på Ingångssida Samverkan
Dekorelement i oliv 527 x 280 Toppyta på Ingångssida Om oss
Dekorelement i universitetsblå 527 x 280 px Toppyta på Ingångssida
Dekorelement i universitetsblå 728 x 280 px  Toppyta på Startsida A
     

Puff/teaser

   
Text med/utan dekorelement i profilfärgerna 227 x 66 px

Högerspalt på Startsida A och B, vänsterspalt på Startsida B,
mittspalt vänster/höger på Startsida B och Ingångssida

Text med/utan dekorelement i profilfärgerna 251 x 66 px Högerspalt på Avdelnings- och Ingångssida

 

Informationsskärmar (tidigare kallat plasmaskärmar)

Photoshopmallar för informationsskärmar finns i mediabanken:
su.se/visuellidentitet/verktyg
Mer om informationsskärmar

Platsspecifika: Aula Magna, Biblioteket

  • Text på universitetsblå

Intern annonsör, generell

  • Text på universitetsblå
  • Text på oliv

Intern annonsör, specifik

  • Text
  • Bild

Extern annonsör

  • Text
  • Text och bild