Frågor kring vår visuella identitet

Kontakta Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen, visuellidentitet@su.se
Helle Ambrén, kommunikatör, 08-16 39 51
Elisabeth Lundmark, kommunikatör, 08- 120 767 25
Anna Karin Haspe, kommunikatör webb, 08-16 17 33
Jan Löf, webbsamordnare, 08-16 22 55
Helena Bruzelius, kommunikationsstrateg, 08-16 15 99

Frågor angående avhandlingar

Frågor angående spikblad, omslag och inlagemall:
Kontakta Stockholms universitetsbibliotek, tfn 08-16 14 50, tryck@sub.su.se

Platsannonser

För frågor angående annonsering av lediga anställningar:
Kontakta rekrytering@su.se

För frågor om rekryteringskanaler:
Kontakta Anna Ohlsén, 08-16 36 89 vid Personalavdelningen.