En visuell identitet ska inspirera och ge vägledning. En visuell identitet ska särskilja oss från andra universitet och högskolor. Rätt använd ger den en konsekvent och levande bild av Stockholms universitet och gör oss tydliga i det kommunikativa bruset. Rätt använd ökar den chanserna att omvärldens bild av oss överensstämmer med vår egen bild. Den signalerar att vi finns och vad vi står för. Den speglar det vi erbjuder vår omvärld.

Att bygga och förvalta Stockholms universitets varumärke är en viktig uppgift i vår strävan att inta och stärka vår nationellt ledande och internationellt framstående ställning. Den visuella identiteten är en av byggstenarna i detta arbete. Tydliga riktlinjer gör också vårt arbete kostnadseffektivt, vi behöver inte uppfinna hjulet varje gång vi talar med vår omvärld.

I Regelboken återfinner du de styrande riktlinjerna för visuell identitet. Där finns även Kommunikationspolicy och handläggningsordning för kommunikation samt Kommunikationsplattform. Se su.se/regelboken