Produktionsverktyget finns på adressen su.se/visuellidentitet/verktyg i Verktyg för visuell identitet,  tillsammans med mediabanken. Alla som har universitetskonto (såsom SU e- postadress) har automatiskt tillgång till verktyget med en intern inloggning.

Exempel på mallar är platsannons, informationsblad, affischer, textanslag, vykort, vetenskaplig poster,  intyg, samt marknadsföringsytor och puffar för webb. Alla finns listade under rubriken Mallar.

Enklare grafiska  produktioner

Produktionsverktyget är till för enklare grafiska produktioner – inte ett komplext layoutprogram. Detta innebär begränsningar. Formen och verktyget måste vara enkelt och därför kan mallarna inte vara alltför komplicerade. Tänk därför inte alltför mycket på vad du vill göra: ”Jag skulle vilja kunna göra xxxxx och xxxxx”, utan prova dig fram och se vad verktyget kan ge – testa och ha tålamod i början.

Önskar du producera en mer komplex layout rekommenderar vi något formgivningsprogram som är anpassat efter detta såsom Adobe InDesign alternativt kontakta upphandlad leverantör.

Läs kom-igång-dokumentet!

Du finner ett kom-igång-dokument i produktionsverktygets högerspalt, under Information. Att läsa detta underlättar dit arbete hjälp att komma igång och förstå verktyget. Det är inte en manual eftersom verktyget i sig själv är tänkt att vara så användarvänligt att man skall kunna prova sig fram.
 

till Verktyg för visuell identitet