Platsannonser

Platsannonser för lediga anställningar vid universitetet ska ha ett enhetligt utseende. Platsannonserna får vara i universitetsblått eller i svart. I första hand rekommenderas att den universitetsblå platsannonsen används. Exempel på platsannonser finns nedan. Platsannonser skall godkännas av personalavdelningen innan publicering. Se kontaktuppgifter.

Annonsera ett evenemang

Önskar du marknadsföra ett evenemang med given tid och plats finns även mallar för detta.

Mallar för platsannonser och evenemang

Mallar finns i Verktyg för visuell identitet. Önskar du en standardmall rekommenderas produktionsverktyget, men behövs handpåläggning finns InDesignmallar i mediabanken. För produktion i InDesign hänvisar vi till vår produktionsbyrå för Grafisk formgivning och trycksaksoriginal. Kontaktuppgifter finns i leverantörslistan på Medarbetarwebben.

Kampanjannonser

För annonser i samband med universitetsgemensamma kampanjer, t.ex. studentrekrytering, finns information och stöd i form av en verktygslåda i Mondo. Kontakta konceptet@su.se för mer information.

Exempel på platsannonser