Beställningar av profilprodukter i befintligt sortiment görs via SU-butiken. De hjälper även till vid nybeställningar av profilprodukter och sköter kontakten med vår leverantör. Se kontaktuppgifter till SU butiken i leverantörslistan.

Vid utveckling av profilprodukter är färger och logotyp central för att stärka varumärket men även valet av produkt har stor betydelse. 

Kärnvärden

En trovärdig profilprodukt från Stockholms universitet ska vara en produkt som främjar öppenhet, nyskapande och gränsöverskridande i någon form. Genom att utgå från våra kärnvärden förenklas urvalsarbetet med att ta fram en relevant profilprodukt. Vid framtagande av nya profilprodukter ska riktlinjerna för visuell identitet följas i samråd med SU-butiken och Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen.

Sträva efter att:

- hålla nere antalet varianter
- välja profilprodukter som är enfärgade snarare än mångfärgade
- lyfta fram den mörkblå färgen och logotypen, de viktigaste bärarna av vår visuella identitet

Användning av grafiska element och färger

Användningen av universitetets grafiska element och komplementfärger ska begränsas för att profilprodukterna ska får en tydlig linje och sammanhållning.

Vid behov eller särskilda frågor, rådgör alltid med Sektionen för kommunikation, visuellidentitet@su.se

För ytterplagg, träningsoverall och väskor med tryck/brodyr ska mörkblå eller vit färg vara förstahandsval. Alternativ till mörkblå är grå i olika nyanser. Svart bör undvikas.

För att anpassa sortimentet efter säsong eller aktivitet kan mer kortlivade profilprodukter, till exempel T-shirts, köpas in i valfria färger.

För muggar och pennor kan komplementfärgerna användas, till exempel som accent på insidan av en mugg.