Miljöwebben

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Miljöwebben

Senaste nyheter

  • Stockholms universitet klarade omcertifieringen inom miljö 2017-10-09 Stockholms universitet fortsätter vara en miljöcertifierad verksamhet. I veckan kom beviset i form av ett miljöcertifikat. Nu pågår arbete med att korrigera de brister som uppdagades vid den externa miljörevisionen.
  • Kampen mot matsvinnet har börjat 2016-10-13 Sedan sex veckor tillbaka kan du som matgäst på restaurang Lantis följa utvecklingen av arbetet med matsvinnet. Gästernas matsvinn har gått från 219 kilo och till 198 kilo per vecka.
  • Miljöstationen i Södra huset är låst 2016-08-16 Från med den 30 juni kommer miljöstationen i Södra huset, Hus D, plan 3, vara låst för allmänheten. Alla medarbetare kommer in i miljöstationen med sitt passerkort.

Välkommen till Stockholms universitets miljöwebb!

Här hittar du all information om universitetets miljöarbete.

 Vad kan jag göra? (manustext till filmen,pdf-fil)

Universitetet är miljöcertifierat  och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete.

Mål för universitet är att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Negativ påverkan uppstår när vi exempelvis reser i tjänsten eller inte tar miljöhänsyn vid inköp. Den positiva när vi utbildar eller sprider kunskap i frågor inom miljö och hållbar utveckling.

Parollen ”att det ska vara lätt att vara miljövänlig” är central för universitetets miljöarbete.

 

SAMIR

Rapportera miljöavvikelser och förslag på förbättringar. Du behöver inte logga in för att rapportera.

Miljöstatus

Vad förbrukar vi? Når vi våra mål? Få en överblick över universitetets miljöarbete.