Om du gör det hjälper du till att förebygga att miljöpåverkan inte uppstår och förbättra universitetets miljöarbete.

Ett förbättringsförslag kan exempelvis vara ett förslag att universitetet har en sajt för byta och ge bort begagnade saker såsom möbler och labinstrument. En miljöavvikelse kan vara att någon lämnat en glasburk med kvicksilver på miljöstationen eller att en institution har köpt en bil som inte är miljöbil.

Det är viktigt att du som medarbetare rapporterar in miljöavvikelser och lämnar förbättringsförslag. Annars får inte universitetets ledning kännedom om brister och fel inom miljöarbetet eller vad som kan förbättras.

Läs mer om miljöavvikelser och förbättringsförslag i anvisningen.

 Anvisning för att lämna förbättringsförslag eller rapportera in en miljöavvikelse (50 Kb)