Hedersdoktorer

Hedersdoktorer vid promotionshögtid 2016 tar emot krans, diplom och ring
Lilian Thuram, photo-Conseil-de-l'Europe

Stockholms universitets hedersdoktorer 2017

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Däribland finns fotbollsspelaren Lilian Thuram och författaren Susan Faludi.

Hedersdoktorer vid Stockholms universitet 1994 – 2016

Här presenteras en lista över Stockholms universitets hedersdoktorer från år 1994

Vad innebär ett hedersdoktorat?

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden.

Kontakt

Akademiska högtider

Professorsinstallation och doktorspromotion: 
doktorspromotion@su.se

Magisterpromotion:
magisterpromotion@su.se

Ceremonimästare
Anne Heikkinen Sandberg
Telefon: 08-164716

Filmer från direktsändningar

Se filmer från tidigare direktsända akademiska högtider.