Tre av årets hedersdoktorer som föreläser: Susan Faludi, Lilian Thuram och Johan Kuylenstierna. Foto: Sigrid Estrada, Conseil de l
Tre av årets hedersdoktorer som föreläser: Susan Faludi, Lilian Thuram och Johan Kuylenstierna. Foto: Sigrid Estrada, Conseil de l'Europe och SEI/Thorleif Robertsson.

 

Den 29 september hålls den årliga installations- och promotionshögtiden i Blå Hallen i Stockholms Stadshus, då 2017 års hedersdoktorer promoveras. Här är listan med hedersdoktorernas föreläsningar.

Lilian Thuram och Johan Kuylenstierna

”Can we be climate refugees tomorrow?” Samtal mellan två hedersdoktorer som enar deras expertområden. Vad händer när klimatet leder till flyktingströmmar? Hur kan vi motverka diskriminering och rasism? Samtalet hålls på franska och engelska.
Datum: 28 september 2017 12:00 - 28 september 2017 13:00
Plats: Hörsal 10, hus E, Södra huset, Stockholms universitet.
Mer information

Lilian Thuram

”Mod och motstånd – ett möte med Lilian Thuram”. Ett personligt samtal med författaren och före detta fotbollsspelaren Lilian Thuram. Om rasism och motstånd och om hur vi kan bygga framtidens hållbara samhälle tillsammans. Samtalet leds av Anna Carlstedt, alumn vid Stockholms universitet och regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism.
Datum: 27 september 18:00 – 19:30.
Plats: Farsta bibliotek.
Mer information

Susan Faludi

Pulitzer-belönade journalisten och författaren Susan Faludi kommer att hålla en föreläsning på tema ”New Media, New Misogyny?”.
Datum: 2 oktober 15:00-16:00.
Plats: Institutionen för mediestudier, JMK-salen plan 4, Karlavägen 104.
Mer information

Magdalena Titrici

Magdalena Titrici, professor från Queen Mary University of London och världsledande när det gäller studier av hållbara material för energitillämpningar, håller en föreläsning på ämnet ”Hydrothermal Carbon Nanocrystals: The new generation of fluorescent nanomaterials and metal free photocatalysts.”
Datum: 28 september 14:00-15:00.
Plats: C516, Institutionen för material- och miljökemi, Arrheniuslaboratoriet.
Mer information

Gerard van der Geer

Gerard van der Geer, internationellt framstående algebraisk geometriker, kommer att medverka i ett kollokvium hos Stockholms matematikcentrum. Föreläsningen riktar sig till matematiker och anställda vid Stockholms universitet och KTH.
Datum: 27 september 15:15-16:15
Plats: Oskar Klein, Albanova
Mer information

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi, med specialisering mot internationella vattenresurser, och Executive Director vid SEI, en av världens främsta tankesmedjor inom miljö- och hållbarhetsområdet. Kuylenstierna rankades som ”Sveriges miljömäktigaste” 2014. Han föreläser om: “Personal reflections from 25 Years of Bridging Science and Policy”.
Datum: 8 december 10:00-11:00
Plats: Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Mer information