Juridik

Johan Gernandt är en framstående affärsjurist med stark internationell profil. Han är bland annat ordförande i styrelsen för the Stockholm Center for Commercial Law (SCCL) och medlem i ICC Commission on International Arbitration. Gernandt är även medlem i International Dispute Resolution Specialist Group och står på listan över skiljemän vid ledande skiljedomsinstitut. Tidigare även ordförande i Sveriges Riksbanksfullmäktige. I kraft av sin internationella ställning och sitt nätverk har han starkt bidragit till att främja den internationella profilen, forskningsverksamheten och utbildningen i kommersiell rätt och skiljedomsrätt vid den juridiska fakulteten.

Humaniora

Göran Elgemyr är radiohistoriker, redaktör för Presshistorisk årsbok, mångårig medarbetare vid Sveriges Radio och därtill forskningsanknuten till Stockholms universitet och lärare vid Institutionen för mediestudier. Han har under flera årtionden forskat och producerat böcker, artiklar och radioprogram om det svenska radiomediets historia och bidragit stort till den mediehistoriska forskningen. Elgemyrs kartläggning och forskningsinsatser om radio och TV är betydande och han var bland annat initiativtagare till, och deltagare i, det stora forskningsprojektet “Etermedierna i Sverige”.

Samhällsvetenskap

Margaret-Ellen Pipe, professor vid Department of Psychology, Brooklyn College of The City University of New York, USA, är en internationellt framstående forskare inom området för barns kompetenser och minnesutveckling. Hon har bidragit stort till forskningen om att på bästa möjliga sätt få barn och ungdomar att berätta så korrekt som möjligt om sina erfarenheter och upplevelser. Pipe är anknuten till Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen och verksam inom forskningsområdet ”Barn och unga i utsatta livssituationer”.

William E. Doolittle är Erich W. Zimmermann Regents Professor in Geography vid University of Texas i Austin, USA. Han har med utgångspunkt från sin forskning kring äldre agrarlandskap i Mexico och i sydvästra USA gett viktiga konceptuella bidrag till den agrarhistoriska landskapsforskningen. Hans bok ”Cultivated Landscapes of Native North America” har i grunden förändrat vår bild av hur Nordamerika såg ut före den europeiska kolonisationen. Doolittle har aktivt samarbetat med forskargruppen Historisk geografi och landskapsstudier (FarmLandS) vid Kulturgeografiska institutionen.

Naturvetenskap

Jonathan Martin Harbor är professor vid Purdue University, USA. Han är en ledande forskare inom naturgeografi och innovatör inom utbildning och akademisk ledarskap. Hans samarbeten med Stockholms universitet har lett till gemensamma vetenskapliga publikationer, handledning av doktorander och postdoktorer samt utveckling av fält- och distansundervisning. Som Marie-Curie Fellow hjälpte Harbor till att stärka Stockholms universitets program för alumnverksamheten. Han sjösatte också ett pilotprogram inom vilket doktorander samarbetar med skollärare och skolbarn.

Heinz Langer, professor emeritus vid Vienna University of Technology, Österrike, är världsledande forskare inom spektralteori, en gren av den moderna matematiska analysen med många tillämpningar, där han har flyttat fram gränser och öppnat för nya forskningsområden. Langer studerade och var verksam som professor vid Tekniska Universitetet Dresden (då DDR) innan han flyttade till Vienna University of Technology.

 

Raymond Pierrehumbert är Halley Professor in Physics vid Oxford University, England, och forskar om jordens och andra planeters klimat, om kolets kretslopp i klimatsystemet och om mänskliga klimatförändringar. Pierrehumbert, som är världsledande inom området, är en frekvent och välkommen gäst på Meteorologiska institutionen där han under läsåret 2014/15 innehar Konung Carl XVI Gustafs gästprofessur i miljövetenskap. Hans inspiration och kunnande, men också avväpnande och naturliga sätt, har bidragit påtagligt till den vetenskapliga utvecklingen.

 

Sandra Schmid
 

Sandra L. Schmid, professor vid University of Texas, Southwestern Medical Center, Dallas, USA, är en världsledande forskare inom området cellbiologi. Hennes forskning om klatrinmedierad endocytos har studerats med metoder som spänner över molekylärbiologi, biokemi, biofysik och kvantitativ mikroskopi i levande celler. Schmid har varit president för American Society of Cell Biology, en av de mest inflytelserika vetenskapliga organisationerna i USA. Som den första kvinna som tilldelats "Women in Cell Biology Award" på både junior- och seniornivå har hon dessutom varit en stark förebild för kvinnliga forskare.

Promovering i Stadshuset den 25 september 2015

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid den 25 september 2015. För frågor om promoveringen kontakta Anne Heikkinen Sandberg, Ceremonimästare vid Sektionen för konferensservice, Stockholms universitet, mobil 070-444 57 67, tfn 08-16 47 16, e-post doktorspromotion@su.se

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.