Magisterpromotion

Magisterpromotion Foto: Niklas Björling

Magisterpromotionen den 19 maj 2017

På årets hittills varmaste kväll firade närmare 210 personer i Aula Magna att de tagit ut sin examen. Glädjen var stor och applåderna många och hjärtliga. Se ceremonin i efterhand på su.se/play.

Diplom i glad magisters hand

Magisterpromotion den 27 oktober

Två gånger per år promoveras i Aula Magna nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.

Kontakt

Akademiska högtider

Professorsinstallation och doktorspromotion: 
doktorspromotion@su.se

Magisterpromotion:
magisterpromotion@su.se

Ceremonimästare
Anne Heikkinen Sandberg
Telefon: 08-164716

Hitta till Aula Magna

Aula Magna ligger i Frescati, strax norr om centrala Stockholm. Se här hur du hittar hit.

Filmer från direktsändningarna

Från magisterpromotionen HT 2014. Foto: Eva Dalin
SU Alumni

Nätverka med alumner och presentera dig och din kompetens i alumnportalen.