Professorsinstallation & doktorspromotion

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Akademiska högtider
  6. Professorsinstallation & doktorspromotion
Fanborg vid doktorspromotion i Stockholms stadshus

Professorsinstallation och doktorspromotion

Den 25 september 2015 promoveras nya doktorer, heders- och jubeldoktorer i Stockholms stadshus. Vid samma tillfälle installeras universitetets nya professorer och pedagogiska pris och guldmedaljer delas ut.

Installations- och promotionshögtiden 2014

Stockholms universitets stora högtid, installations- och promotionshögtiden, ägde traditionsenligt rum i Blå Hallen i Stockholms stadshus fredagen den 26 september. Då installerades nya professorer, nya doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer promoverades, samtidigt som universitetets guldmedalj och pedagogiska priser delades ut. Läs mer om högtiden här!

Information till nyblivna doktorer

Du som disputerat under läsåret 2013/2014 och ansökt om doktorsexamen senast 30 juni 2014 kommer att bli inbjuden till promotionshögtiden. Läs mer här!

Information till nyutnämnda professorer

Du som tillträder din tjänst som ny professor (en utlyst tjänst eller befordran) under perioden 1 juli 2013 - 30 juni 2014 kommer att installeras vid installationshögtiden. Läs mer här!

Kontakt

Akademiska högtider

Professorsinstallation och doktorspromotion: 
doktorspromotion@su.se

Magisterpromotion:
magisterpromotion@su.se

Ceremonimästare
Telefon: 08-164716