Professorsinstallation & doktorspromotion

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Akademiska högtider
  6. Professorsinstallation & doktorspromotion
Fanborg vid doktorspromotion i Stockholms stadshus

Professorsinstallation och doktorspromotion

Den 26 september 2014 promoveras nya doktorer, heders- och jubeldoktorer i Stockholms stadshus. Vid samma tillfälle installeras universitetets nya professorer och pedagogiska pris och guldmedaljer delas ut. Ceremonin direktsänds på su.se/play

Information till nyblivna doktorer

Du som disputerat under läsåret 2013/2014 och ansökt om doktorsexamen senast 30 juni 2014 kommer att bli inbjuden till promotionshögtiden. Läs mer här!

Information till nyutnämnda professorer

Du som tillträder din tjänst som ny professor (en utlyst tjänst eller befordran) under perioden 1 juli 2013 - 30 juni 2014 kommer att installeras vid installationshögtiden. Läs mer här!