Professorsinstallation & doktorspromotion

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Akademiska högtider
  6. Professorsinstallation & doktorspromotion
Installations- och promotionsceremonin i Stadshuset 28/9 2012
Fanborg vid doktorspromotion i Stockholms stadshus

Professorsinstallation och doktorspromotion

Den 25 september 2015 promoveras nya doktorer, heders- och jubeldoktorer i Stockholms stadshus. Vid samma tillfälle installeras universitetets nya professorer och pedagogiska pris och guldmedaljer delas ut.

Information till nyblivna doktorer

Du som disputerat under läsåret 2014/2015 och ansökt om doktorsexamen senast 30 juni 2015 kommer att bli inbjuden till promotionshögtiden. Läs mer här!

Information till nyutnämnda professorer

Du som tillträder din tjänst som ny professor (en utlyst tjänst eller befordran) under perioden 1 juli 2014 - 30 juni 2015 kommer att installeras vid installationshögtiden. Läs mer här!

Kontakt

Akademiska högtider

Professorsinstallation och doktorspromotion: 
doktorspromotion@su.se

Magisterpromotion:
magisterpromotion@su.se

Ceremonimästare
Anne Heikkinen Sandberg
Telefon: 08-164716