Stockholms universitet kommer att arrangera doktorspromotion och installation av nya professorer fredagen den 29 september 2017. Ceremonin äger rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus med början klockan 17.00. Därefter följer en bankett i Gyllene Salen och dans i Blå Hallen.

Inbjudningskort skickas ut med post

Stockholms universitet inbjuder dig som är ny doktor (promovendi) att tillsammans med en gäst utan kostnad delta i ceremonin och i den efterföljande banketten. Inbjudningskort skickas ut med post.

Doktorer som disputerat under perioden 1/7-16 - 30/6-17 och som fått ut sin doktorsexamen senast 30/6 -17 får ett inbjudningskort hemskickat till den adress som är registrerad i Ladok. Inbjudningarna skickas ut i mitten av juni (och fram till början av juli för personer som i slutet av juni erhållit sin examen).

Doktorer som fått ut sin examen under perioden 1/7-16 - 30/6-17 men som disputerat tidigare läsår får inte automatiskt en inbjudan till promotionen. Kontakta ceremonimästaren via doktorspromotion@su.se senast den 30 april 2017 om du vill vara med vid årets högtid .

Doktorer som både disputerat och tagit ut examen tidigare år har också möjlighet att vara med vid doktorspromotionen 2017. E-posta doktorspromotion@su.se senast 30 april 2017 för att få en inbjudan. Detta gäller även dig som var förhindrad att delta i 2016 års ceremoni.

Studentavdelningen utfärdar examensbevis. Vänd dig till dem via examen@su.se med frågor om din examen.

Anmälan

Anmälan görs online på den länk som finns tryckt på ditt inbjudningskort. Du behöver alltså ha blivit inbjuden för att kunna anmäla dig.

Extra gäster till ceremoni och bankett

Du är välkommen att bjuda in ytterligare två gäster till enbart ceremonin i Blå Hallen. För dessa gäster kostar det inget, men inträdeskort krävs.

Du har möjlighet att notera två gäster till en väntelista för banketten. Detta anges i anmälan. I slutet av augusti 2017, då svar från alla inbjudna sammanställts, vet vi om dina gäster kan erbjudas plats eller inte även till banketten. Bankettavgiften för gäster är 1500 kr och betalning sker mot faktura.

Inträdeskort till Stadshuset för dig och eventuella gäster skickas till dig per post 1-2 veckor innan högtiden.

Vi avråder dig från att ta med små barn till promotionshögtiden. Små barn har inte någon behållning av ceremonin då de måste sitta stilla i 2 1/2 timme. Barn som rör sig eller pratar kan även uppfattas som störande av övriga gäster.

Handledare

Din huvudhandledare (enligt Ladok) får en personlig inbjudan efter det att du som före detta doktorand anmäler dig till promotionen. Den handledare som vill medverka i banketten betalar ett subventionerat pris om 750 kr. Gäst till handledare betalar 1500 kr.

Klädsel

Klädkoden är högtidsdräkt. Det innebär frack med vit väst och vit fluga eller hellång klänning i valfri färg (alternativt uniform, folkdräkt) och eventuella ordnar/utmärkelser. Detta gäller för deltagande i ceremonin och banketten. För de gäster som endast bevittnar ceremonin i Blå Hallen är klädseln valfri. För exempel på uthyrnings- och försäljningsställen se nedan.

Repetition dagen innan

För att ceremonin ska flyta på så elegant som möjligt sker en obligatorisk kort repetition i Blå Hallen i Stadshuset normalt dagen innan promotionsdagen, klockan 16.00. Den tar ungefär 1 1/2 timme. Högtidsklädsel krävs inte vid repetitionen.

Insignier som överlämnas under ceremonin

Vid ceremonin får du en doktorshatt om du är jurist, och en lagerkrans om du tillhör någon av de andra fakulteterna. Samtliga nyblivna doktorer får också ett diplom. Endast hedersdoktorer tar emot doktorsring under ceremonin.

Observera att du som jurist själv beställer din doktorshatt hos vår hattleverantör Franzéns Hattmakeri. Gå in på hattmakarna.se för att göra din beställning av doktorshatten och passa på att läsa mer om hattmakaryrket och doktorshattens historia. Sista beställningsdatum inför årets promotion är i mitten av juli. Övriga doktorer får naturligtvis också beställa sin egen hatt, men dessa används inte under ceremonin.

Lagerkransarna beställs av ceremonimästare. När du som filosofie doktor anmäler dig till ceremonin behöver du därför ange huvudstorlek, dvs. huvudets omkrets i centimeter, så att kransen får rätt storlek för just dig. 

Promotionen är frivillig och saknar juridisk betydelse. Även om du inte blivit promoverad men disputerat och avlagt doktorsexamen har du naturligtvis rätt att själv införskaffa både doktorshatt och doktorsring (se ”Övrig information” nedan).

Fotografering och direktsändning på webben

För att ceremonin ska flyta så smidigt som möjligt ber vi dig och dina gäster att inte fotografera under denna om det kan störa andra som bevittnar ceremonin. Universitetet anlitar en fotograf som fotograferar under hela ceremonin. Mer information om hur du ser och beställer foton efter högtiden kommer att publiceras här.

Ceremonin direktsänds via internet på www.su.se/play.

Återbud

Återbud meddelas snarast till doktorspromotion@su.se. Gäller återbudet en betalande gäst till banketten återbetalas inte bankettavgiften vid återbud senare än en vecka innan högtiden.

Övrig information

Frack och festklänning kan hyras/köpas bland annat hos:

  • Kungs Skräddare & Uthyrning, S:t Göransgatan 65, Stockholm, tfn 08-653 25 86
  • Royal Högtidskläder, Linnégatan 31, Stockholm, tfn 08-667 33 99
  • Bröllops Källan, Hornsgatan 144, Stockholm, tfn 08-669 69 06

Frack kan hyras/köpas och beställas bland annat hos:

Se även till exempel eniro.se.

Doktorsringar

Atelier Borgila AB (Galleri Sebastian Schildt), Strandvägen 5B Stockholm, tel: 08-662 42 00, www.borgila.se

Doktorshatt

Franzéns Hattmakeri, Västra Skansgatan 1, 413 02 Göteborg, tel: 031-711 89 59 eller 073-701 43 09, www.hattmakarna.se

Frågor

Har du frågor så kan du kontakta oss på e-post doktorspromotion@su.se, så besvarar vi dem så snart vi kan. Du kan också kontakta ceremonimästare Anne Heikkinen Sandberg på telefon 08-16 4716.