Natalia Isberg var en av många besökare på Öppet hus vid Stockholms universitet den 16 mars. Efter ett tvåårigt studieuppehåll efter gymnasiet kände hon ett visst motstånd mot att sätta sig in i vad studier innebär igen, men stämningen i Södra huset gjorde henne uppmuntrad.

Olika vägar till examen

Dagens program bjöd bland annat på en stor mängd prova på-föreläsningar och Natalia valde att lyssna på studievägledarna Frida Andersson och Johan Andersson berätta om hur man kan bygga sin drömutbildning. Det finns många olika vägar till en examen och Frida och Johan lyfte fram alternativ för de flesta smaker och livssituationer: kandidatprogram som man själv sätter ihop av fristående kurser, färdiga kandidatprogram, yrkesprogram med mera.
– Ni kan ju till exempel jobba och plugga en kurs på halvtid om ni vill prova på hur det är till en början, föreslog Johan.
Frida underströk att kunskap aldrig är bortkastad och att kurser på 7,5 och 15 poäng ofta kan användas i en examen.

Viktigt med en välkomnande miljö

Johan höll även i föreläsningar med allmän information om hur det är att plugga vid universitetet i allmänhet och vid Stockholms universitet i synnerhet. Tvillingarna Pauline och Jaqueline Gorget från Kaggeholms folkhögskola deltog för att få veta mer och hoppades lämna Öppet hus med en öppnare syn på universitetsstudier.
– Det vore bra att inse att det inte är lika läskigt som man tror, menade de och framhävde att det var viktigt för dem att kunna känna sig hemma i en miljö som de var lite nervösa inför.
Båda ville gärna plugga vidare och var nyfikna på kursutbudet.
Marcus Didenbäck och Alexander Adolfsson var två av besökarna som främst funderade på färdiga program när de vandrade runt på mässan i Södra husets korridor där universitetets institutioner stod redo att svara på frågor om specifika ämnen. Marcus lockades av ekonomi och företagsekonomi medan Alexander var mer intresserad av naturvetenskap och fysik.

Frågor om brott väckte nyfikenhet

Kriminologiska institutionen drog till sig många nyfikna med en anslagstavla bestående av frågor i stil med: Ökar verkligen brottsligheten? Vad är ett brott och vilka är brottslingar?
Studenterna Caroline Maghi och Marianna Serveta informerade engagerat om detta ämne som har nära kopplingar till juridik och psykologi. De berättade att de flesta studenterna där kommer direkt från gymnasiet och att vissa läser kriminologi när de inte kommer in på juridik- eller polisutbildningar.
– Kriminologi är också meriterande om man senare vill bli polis. Många fastnar verkligen för ämnet och det är ett högt söktryck till fortsättningskursen Kriminologi II, förklarade Caroline.
Marianna lyfte fram det positiva med att institutionen lät studenterna ge besökarna ett studentperspektiv på studierna under Öppet hus och hoppades på många nya kriminologistudenter till hösten.

Text och foto: Karin Persson