Arrangör/Organiser: Företagsekonomiska institutionen
Webbadress/Webpage: http://www.sbs.su.se/forskning/forskningsomr%C3%A5den/akademin-f%C3%B6r-ekonomistyrning-i-staten/aes-forskardag-2017/aes-forskardag-2017-1.307234
Kontakt/Contact: Eva Wittbom, föreståndare för AES
Föranmälan krävs/Registration required

Vi börjar med en lättare drop-in-lunch från klockan 12:00, sedan rullar programmet mellan klockan 13.00-16.30 varefter det blir mingel med dricka och tilltugg.

12:00 Drop-in-lunch i Ljusgården

13:00 Introduktion

Eva Wittbom, Föreståndare för AES och dagens moderator

Inledning
Tommy Jensen, Prefekt, Företagsekonomiska institutionen

En mer sammanhållen och effektiv styrning i staten
Lina Nyberg, Statskontoret

Vilse i styrmedel – om multiplicitet och heterogenitet
Kim Eriksson, doktorand

Informationsdelning för styrande effekter i akutsjukvården
Olov Isaksson, Fil.dr

14:30 Kaffepaus

15:00

Strategi i samverkan - att intressera varandra i praktiken
Andreas Sundström, Fil.dr och Niklas Wällstedt, Fil.dr

Styrning och entreprenörskap: en balansakt
Mikael Holmgren Caicedo, Docent, Linda Höglund, Fil.dr och Maria Mårtensson, Docent

På forskningsfronten en hel del nytt
Sven Modell, Professor, Alliance Manchester Business School

16:30

Avslutning och fortsatta samtal över lite att äta och dricka