Almedalsveckan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Almedalsveckan
Almedalen 2017 – faktatillit

Almedalen 2017 – faktatillit

Att tydligt stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet får allt större betydelse i en tid då kunskapsrelativism och åsiktsbubblor översvämmar det offentliga samtalet. Genom forskning och utbildning skapar och förmedlar Stockholms universitet kunskap i konstant dialog med omvärlden.

Detta förhållningssätt tydliggör vi i Almedlan under det samlande begreppet #faktatillit. Faktatillit har alla som

  • anser att meningsfull idédebatt bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • söker ny kunskap och nya insikter genom kritiskt tänkande
  • tillämpar samma källkritiska metoder på alla utsagor.

Tre seminarier om faktatillit
I Almedalen diskuterar Stockholms universitet samhällsutmaningarna utifrån det aktuella kunskapsklimatet. Den 3 och 4 juli samtalar forskare och inbjudna gäster i tre seminarier om hur faktatillit kan motverka faktaresistens. Utgångspunkterna är ämnen som miljökemi, journalistik, statsvetenskap och datavetenskap. #faktatillit

Kontakt

SU i Almedalen

Eva Albrektson, projektledare
Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
08-16 39 53
eva.albrektson@su.se

Därför är universitetet i Almedalen

Stockholms universitet är aktivt inom samhällsdebatt och samhällsutveckling. Det innebär bland annat att universitetet medverkar i Almedalsveckan på olika sätt.

Samtalsserien Vems sanning?

En samtalsserie som reder ut begreppen om kunskapens status idag. Produceras tillsammans med Bildningspodden.

Universitetet i sociala medier Universitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube