Almedalen 2012

Vice-Chancellor Kåre Bremer

Rankning av svenska universitet och högskolor – en trend att omfamna?

Rankningar av universitet och högskolor är idag ett etablerat samhällsfenomen och en konsekvens av att svenska utbildningar i högre utsträckning konkurrerar med såväl varandra, som på en internationell marknad.

Rektor Kåre Bremer på Almedalen. Bild: Sveds Signe Söderlund

Rektorer kritiserade rankning i Almedalen

Rankning säger inte så mycket om vilka utbildningar som är bäst och därmed är det tveksamt om listornas användbarhet vid val av studieort. Det var ett par synpunkter som kom fram vid Stockholms universitet seminarium i Almedalen om rankningar av lärosäten.