Filmen från öppningstalet av vicerektor Karin Helander och föredraget med alumn Johan Rockström. Foto: Niklas Björling

Över 600 personer hade anmält sig till Alumndagen i Aula Magna, den fjärde i ordningen. Karin Helander, vicerektor för det Humanvetenskapliga området, inledde kvällen med att hälsa välkommen och berätta om bland annat hur alumner kan fortsätta hålla kontakt med Stockholms universitet.

Professor Johan Rockström, själv både alumn och medarbetare vid Stockholms universitet höll kvällens inspirationsföreläsning.

– Vi står på randen inför en stor transformation. Världens ledare talar om revolution, och det är inte så vanligt att tala om det i dessa kretsar, inledde Johan Rockström, och syftade på de omställningar som Parisavtalet måste leda till.

Människans tidsålder

Talet handlade sedan om de insikter som ligger bakom denna stora tranformation. För det första, att vi nu lever i den geologiska epoken Antropocen, där det är människan som har påverkat jordens klimat- och ekosystem. Den andra insikten är att vi, vårt samhälle, vårt jordbruk och våra ekosystem är beroende av den förra geologiska epoken Holocen, och det jämviktstillstånd den innebar. Johan Rockström berättade sedan om mardrömsscenariot då vi passerar trösklar där biosfären går från negativ feedback till positiv. Det vill säga inte längre dämpar uppvärmningen utan förstärker den. ”En gigantisk avvikelse från ett Holocentillstånd”

Han talade också om de planetära gränserna, kvantifieringar av vad vi har att röra oss inom och kallade dem för en guide snarare än domedagsbild.

– De planetära gränserna är inte förhandlingsbara, det är inom dem vi måste bygga vårt samhälle, sa Johan Rockström.

Mingel och föreläsningar

Efter huvudföreläsningen fortsatte Alumndagen med mingel och en mindre mässa innan institutionernas program tog vid. Bland annat talade alumn Anna Nordbeck, journalist, om arbetet med SVT-dokumentären "Experimenten", om kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet på Karolinska institutet och Siavash Habibi föreläste om att ”Globala utmaningar behöver statsvetare”.