Alumnträffen

Alumnträffen

Varje vår arrangerar Stockholms universitets alumnnätverk en alumnträff på en institution. Den invigs av prorektor eller någon person knuten till den institution där alumnträffen äger rum. En huvudgäst som är alumn från Stockholms universitet berättar sedan om sin tidigare utbildning, sin karriär och sitt nuvarande yrke. Det finns möjlighet att mingla med andra deltagare i samband med alumnträffen.

SU Alumni

Nätverka med alumner och presentera dig och din kompetens i alumnportalen.

Tidigare alumnträffar