Arrangör/Organiser: Tid för forntid
Webbadress/Webpage: http://www.archaeology.su.se/om-oss/evenemang/%C3%B6ppna-f%C3%B6rel%C3%A4sningar/tid-f%C3%B6r-forntid-vt-2017-1.319649
Kontakt/Contact: Markus Fjellström
Ingen föranmälan krävs/No registration required

18 maj 2017: Ingrid Berg - Arkeologen som äventyrare - från Schliemann till Indiana Jones.