Forskardagarna 2011
 
 

Sedan 1999 har de forskare som lagt fram sina doktorsavhandlingar vid Stockholms universitet under det föregående läsåret presenterat rykande aktuell forskning i korta och populärvetenskapliga föreläsningar vid Forskardagarna.

Stort tack till Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Forskardagarna stöds sedan flera år tillbaka av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

Torsten Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse