Historik

Forskardagarna 2011

Forskardagarnas historia

Sedan 1999 har de forskare som lagt fram sina doktorsavhandlingar vid Stockholms universitet under det föregående läsåret presenterat sin forskning i korta och populärvetenskapliga föreläsningar vid Forskardagarna.

Forskardagarna Foto: © Eva Dalin

Forskardagarna fortfarande högintressanta

Närmare 40 korta föredrag gavs mellan 2-3 oktober i Aula Magna och lockade som vanligt en stor publik till Stockholms universitet. Nydisputerade doktorer presenterade högaktuell forskning i populärvetenskaplig tappning för en publik av gymnasieelever, befintliga studenter och allmänhet.

Föredrag vid Forskardagarna 2012

Ökat antal besökare vid Forskardagarna 2012

Forskardagarna erbjöd elever så väl som lärare och den övriga allmänheten chansen att få ta del av färsk forskning i populärvetenskaplig tappning.

Fullsatt föredrag under Forskardagarna 2012

Gymnasister smakade på universitetet vid Forskardagarna

Ta del av vad gymnasisterna och lärarna på Jensen gymnasium Södra hade att säga om Forskardagarna 2012.

Informationsdisken under Forskardagarna 2012

Röster om Forskardagarna

Här berättar besökare, studenter, medverkande forskare, och anställda vid Stockholms universitet om deras upplevelse vid 2012-års upplaga av Forskardagarna.

Kontakt

Forskardagarna 2014

Ansvarig: Kommunikationsavdelningen
E-post: forskardagarna@su.se

Vägbeskrivning:
Frescati, där huvuddelen av Stockholms universitet är beläget.

  • T-banestation: Universitetet.
  • Roslagsbanan: Universitetet.
  • Buss: Bussarna 40, 70, 540, 608 samt 670.
  • Bil: Högra sidan av Roslagsvägen norr om Roslagstull.