Forskardagarna 2011
 
 

Sedan 1999 har de forskare som lagt fram sina doktorsavhandlingar vid Stockholms universitet under det föregående läsåret presenterat rykande aktuell forskning i korta och populärvetenskapliga föreläsningar vid Forskardagarna. Forskardagarna är ett forum för diskussion och möten. Samtidigt är det unikt i sin form med nydisputerade forskare från hela universitetet där alla discipliner presenteras vid ett och samma tillfälle.

Det är alltid fri entré till Forskardagarna

Samtliga föreläsningar under Forskardagarna är öppna för alla och ingen föranmälan krävs. För att ta del av fler bilder från tidigare upplagor av Forskardagarna, besök gärna Stockholms universitets Facebook-sida.

Stort tack till Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Forskardagarna stöds sedan flera år tillbaka av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

Torsten Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse