Foto: Nilklas Björling
Foto: Nilklas Björling

Under tre dagar berättar våra nyblivna doktorer om sin forskning i korta populärvetenskapliga föreläsningar. Du möter också våra forskare i fördjupande samtal om aktuella ämnen från Stockholms universitets fyra stora forskningsområden: humaniora, samhällsvetenskap, juridik och naturvetenskap. Tiden är i år satt till 9-13 alla tre dagarna. Vi återkommer med schema för dagarna i början av augusti.

Ingen föranmälan

Årets Forskardagar hålls liksom förra året i Aula Magna. Att besöka Forskardagarna är gratis och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs för att delta, men eftersom antalet platser är begränsat är det först till kvarn som gäller. För att få tillträde till ett föredrag måste du som besökare vara på plats i tid.

Vetenskap för alla

Forskardagarna riktar sig framför allt till dig som gymnasieelev eller lärare på gymnasienivå. Alla föreläsningar samtal och aktiviteter är populärvetenskapligt inriktade och handlar förutom om aktuell forskning också om varför forskning är viktigt och om vad Stockholms universitet kan erbjuda blivande studenter.

För kontakt e-posta: forskardagarna@su.se