Arrangör/Organiser: Tyska avdelningen
Kontakt/Contact: Susanne Tienken
Föranmälan krävs/Registration required

Prof. Dr. Angelika Linke (Universität Zürich/Linköpings universitet) håller ett föredrag om "Salon – Herrenzimmer – Kinderstube: Orte und Traditionen geschlechtsspezifischen Gesprächsverhaltens im Bürgertum des 19. Jahrhunderts". Föreläsningen är på tyska. Diskussionen kan föras även på svenska eller engelska. Obligatorisk anmälan senast 15 november.